Komvuxlärare vill öka samarbetet

Fackliga representanter för lärare inom Komvux på Gotland vill öka samarbetet mellan vuxenskolan och gymnasieskolan i kommunen.

Komvux-lärarna kan tänka sig en ny gemensam nämnd och förvaltning för vuxenutbildningen och gymnasieskolan på Gotland eller att all vuxenutbildning går in under barn- och utbildninsnämnden.

Skolverket har efterlyst bättre samverkan mellan Komvux och gymnasieskolorna när det gäller betygssystemen.

Ett samarbete skulle bland annat ge pedagogiska vinster och klassrum och bibliotek skulle kunna utnyttjas bättre, anser de fackliga företrädarna.

Eftersom antalet elever väntas minska i framtiden skulle ett samarbete också gynna eleverna genom ett större kursutbud, påpekar de fackliga komvux-lärarna i ett yttrande till vice regiondirektör Annica Winberg.