Affärsidkare vill ha bort avspärrning

Affärsidkarna på Östercentrum i Visby vill att avspärrningen av Scheelegatan på Öster hävs. Enligt handlarna leder avspärrningen till en sämre trafiksituation på Solbergaleden och att det blir svårar för bilburna kunder att ta sig till affärerna på Östercentrum.
Handlarna vill att avspärrningen hävs till sommaren och i ett brev till tekniska förvaltningen säger de sig ha stöd av kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jan Lundgren.