Lojalitetskrav på kommunanställda

De anställda inom Gotlands kommun ska vara "lojala" med fattade beslut. Det beslutade kommunfullmäktige när ett nytt förslag till personalpolitiskt program antogs.
I grundförslaget stod det att kommunens personal förväntas ha "lojalitet med fattade beslut". Men det var en skrivning som bland annat vänstern vände sig emot - och tyckte att personalen istället borde ha "respekt" för fattade beslut. Men en majoritet av fullmäktige röstade för att kommunens personal förväntas ha "lojalitet med fattade beslut".