Hetsig debatt om vindkraften

Det blev en lång och stundtals hetsig debatt om vindkraft i kommunfullmäktige på Gotland.
Det var socialdemokraten Marianne Gottlander som i en interpellation till partikamraten Bo Björkman undrade varför byggnadsnämnden tillåter vindkraftverk i Klinte närmare bebyggelse än vad som säges i fullmäktiges riktlinjen. Det vill säga att det ska vara minst en kilometer till närmaste hus. Enligt Gottlander kommer ett 30-tal boende i södra delen av Klintehamn att hamna innanför kilometergränsen och hon ville istället ha ett bättre alternativ för placeringen av vindkraftverken. Men Bo Björkman försvarade vindkraftverken med hänvisning till kommande generationer. Moderaten Inger Harlevi tyckte att byggnadsnämndens ordförande mer borde ta hänsyn till klintebornas åsikter och tänka en gång till. Kristdemokraten Nils Ronquist ansåg att vindkraftverken skulle ställa till mer elände än nytta. Och folkpartisten Bror Lindahl tyckte att ärendet var taffligt skött. Centerns Per-Olof Jacobsson försvarade vindkraftverken i Klinte och det gjorde också miljöpartiets Torgny Lihnell som tyckte att motståndet i själva verket bara handlade om havsutsikt.