Gotländska stränder behöver bli renare

De gotländska stränderna behöver förbättras. Det gäller både rengöring, lekplatser och handikappanpassning. Just nu utreds vilken ambitionsnivå kommunen ska ha och framförallt hur mycket pengar som ska satsas.
Det här problemet har upprört känslor och även gett upphov till en motion till kommunfullmäktige för snart två år sedan. Förslaget ledde till att kommunen skulle tillsätta en utredning. Och nu håller man som bäst på att gå igenom vad som måste göras åt badplatserna. Det handlar alltså inte bara om renhållning, utan lika mycket om att det finns bra bryggor som underhålls, att det finns toaletter, att lekplatserna är säkra och inte minst att badplatserna handikappanpassas. Till exempel ska det gå att åka med rullstol ner till vattnet. Som det ser ut idag så lägger kommunen ner 1,5 miljoner kronor på badplatserna runt om på ön. Sammanlagt är det ett 50-tal platser som får dela på kakan.