Antalet aborter fortsätter att öka

Förra året gjordes 220 aborter på Gotland mot 210 året innan. Däremot minskar tonårsaborterna.
Antalet tonårsaborter minskade från 55 år 2001 till 51 förra året. Gotland är bland de län i landet som har flest aborter bland tonåringar. Sett till antalet är tonårsaborter på Gotland inte så många, men procentuellt sett till befolkningen ligger Gotland i topp i landet. Aborter bland tonåringar har de senaste åren legat högt på Gotland och det har talats om att det behövs en attitydförändring bland unga för att komma tillrätta med problemet. Nu har man därför på ungdomsmottagningen börjat tänka i nya banor. I maj kommer det att inrättas två nya tjänster som i första hand ska arbeta med attityder och beteenden bland ungas sexualitet. I hela landet gjordes över 33 000 aborter förra året, visar statistik från Socialstyrelsen.