Stor musikfestival söder om Vibble i sommar

Det är kulturföreningen Rockförvaltningen som planerar att arrangera musikfestivalen Volym 2003 på en åker där.
Musikfestivalen ska hållas 1-2 augusti. Det kommer antagligen att finnas tre scener på området och ungefär 35 artister och band kommer att uppträda. Den 1 april ska miljö- och hälsoskyddskontoret träffa andra kommunala förvaltningar för att diskutera rockförvaltningens planer kring musikfestivalen. Det gäller bland annat buller och eventuella sanitära olägenheter.