Normal slakt på Gotland trots brist i riket

På Gotland har man ett för årstiden normalt flöde till slakteriet, vilket innebär cirka 400 djur per vecka. Men för Sverige i stort är det brist på nötkött.
På hösten brukar det normalt komma in drygt 6000 djur i veckan till Swedish Meats slakterier. På våren brukar det komma in 5500 djur, men i vår har det kommit in knappt 5000 djur i veckan - vilket innenbär en nedgång med 10 procent. Orsaken till nedgången kan vara många säger Swedish Meats informatör Hampe Moberg. Kortsiktigt handlar det om att bönderna i år har mycket foder som dom vill göra av med innan dom skickar djuren till slakt. Långsiktigt är stora delar av den svenska köttproduktionen hotad. Idag är 35 procent av det nötkött som konsumeras importerat - en andel som ökat drastiskt på senare år.