Fler sjukskrivningar och fler långtidssjuka 2002

Antalet sjukskrivningar ökade 2002, samtidigt som de långtidssjukskrivna blir allt fler. Fast på Gotland var ökningen inte lika stor som i resten av landet.
Under 2002 var gotlänningarna sjukskrivna i snitt 41,4 dagar, en ökning med 4 % jämfört med 2001. Däremot blev sjukskrivningarna färre under andra halvåret av 2002 och verkar ha stannat upp, säger Johnny Persson vid försäkringskassan på Gotland. Antalet långtidssjukrivna gotlänningar blev också fler 2002. Den sista december hade 663 gotlänningar varit sjukskrivna i mer än ett år - mot 641 året innan. En ökning med 2,7%. Antalet sjukdagar för Sverige var 43,9 - en ökning med 5,5%. I slutet av december 2002 hade 126 100 svenskar varit sjukskrivna i mer än ett år - 13 500 fler än ett år tidigare. Under 2002 var 3 100 gotlänningar någon gång under året antingen förtidspensionerade eller hade sjukbidrag. Det var en ökning med 2,9%.