Ännu ett gammalt träd utanför ringmuren nersågat

I dag sågade kommunen ner ännu ett gammalt träd i Nordergravar utanför Visby ringmur. Orsaken är att man vill förbättra utsikten mot havet och ringmuren.
Initiativet till trädfällningen runt ringmuren har tagits av sällskapet DBW och åtgärden har sedan godkänts av både länsstyrelsen och kommunen. Syftet är att lyfta fram Visby ringmur enligt intentionerna för världsarvsstaden.