Ja till vindkraft på Klasården

Gotlands kommuns byggnadsnämnd ger klartecken till företaget Vindkompaniet att bygga de omstridda 16 havsbaserade vindkraftverken vid Klasården utanför Näsudden!
Anläggningen planerades först bestå av 21 verk. Men nu blev det alltså ett ja till att bygga 16 havsbaserade vindkraftverk, som är större än de som först planerades. De nya vindkraftverken ska ha en höjd på 70 meter och en diameter på 92 meter. -Det här är ett av de områden som kommunfullmäktige pekat ut som lämpligt för vindkraft och det fanns ingen anledning att inge gå vidare, säger byggnadsnämndens socialdemokratiske ordförande Bo Björkman. Men när så här stora vindkraftverk ska byggas måste också miljödomstolen pröva ansökan, för att sedan skicka ärendet vidare till regeringen.