Satsning på fritidsgårdar

Gotlands kommun bör satsa mer på fritidsgårdarna tycker kultur- och fritidsnämnden.
Nämnden vill att kommunen ska satsa två miljoner kronor de kommande två åren på verksamhet och personal vid fritidsgårdarna på ön..... Om det blir mer pengar kommer det att göras särskilda satsningar på fritidsgårdar där det finns högstadieskolor - och det skulle innebära att fritidsgårdar som Vibble och Lärbro blir kvar.