Förslag på nytt badhus på A7-området

Kommunens kultur- och fritidsnämnd tar nu upp diskussionen om det ska byggas ett nytt badhus på A7-tomten i Visby.
Ett nytt badhus invid en ny idrottshall på A7-området finns nu i kultur- och fritidsnämndens långtidsplanering och tanken är att ett blivande idrottscentrum ska byggas på mark i en buffertzon invid värmekraftverket. Tidigast år 2007 kan idrottscentret komma att projekteras.