Ökad produktion vid Visbyslakteriet

Företaget Swedish Meats vill öka sin produktion vid slakteriet i Visby. Swedish Meats vill slakta mer svin, men företaget vill också stycka mer och öka sin charktillverkning.
Företaget har tidigare haft en mycket liten charkproduktion. Nu vill man satsa på förädling av produkter, som till exempel färstillverkning och eventuellt rökta varor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till den planerade förändringen på slakteriet i Visby.