Miljöavgift får otillåten potatistvätt

En lantbrukare på södra Gotland måste betala en avgift på 25.000 kronor för att han inte har anmält potatistvätt till miljö- och hälsoskyddskontoret.
När personal från hälsoskyddskontoret besökte lantbrukaren för två år sedan konstaterade de att det tvättas mer än 2 000 ton potatis per år på platsen. Och då måste ägaren anmäla verksamheten enligt miljöbalken. Lantbrukaren har fått flera påminnelser men inte skickat in någon ansökan. Nu har miljö- och hälsokyddsnämnden beslutat att lantbrukaren ska betala en miljösanktionsavgift på 25 000 kronor.