Faktab får tillstånd att bygga ut

Byggnadsnämnden är positiv till att låta företaget Faktab Finans AB bygga fler lokaler på sin tomtmark i Visby innerstad.
Det handlar om en lagerbyggnad på 555 kvadratmeter. Samtidigt vill företaget riva det hotellannex som idag finns på tomten. Grannar har haft synpunkter på det här, men byggnadsnämnden tycker att företagets intresse att bygga ut väger tyngre än nackdelen för de kringboende.