Vill ha pengar till vuxenutbildning

Det behövs fler platser på Gotland för studerande på den kommunala vuxenutbildningen. Det anser Barn- och Utbildningsförvaltningen och vill därför ha ett kommunalt bidrag på drygt 1,8 miljoner kronor.
Kunskapslyftet - som nu avslutats efter fem år - har inneburit att i stort sett dubbelt så många vuxna kunnat studera. Nu är dock situationen en annan. Därför ansöker barn- och utbildningsförvaltningen om både kommunalt och statligt bidrag för drygt 100 extraplatser, så kallade strukturplatser. Förutom det kommunala bidraget på 1,8 miljoner krävs också att staten skjuter till 2,2 miljoner.