Talludden blir inget naturreservat

Byggnadsnämnden har nu sagt nej till Folkpartiets motion att göra om det omstridda kolonilottsområdet Talludden norr om Visby till natur- och kulturreservat. Nämnden anser att de tre reservat som redan finns i området räcker och sen tidigare finns planer på att bygga bostäder vid Talludden.