2002 blev ett något sämre år för GEAB

Det blev ett något sämre resultat för Gotlands Energi, GEAB, 2002 än året innan. GEAB:s bokslut visar att vinsten efter skatt blev 61,6 miljoner, 600 000 kronor mindre än 2001.
Det är framförallt GEAB:s affärsområde Elhandel som gör ett betydligt sämre resultat. De höga börspriserna under november och december gjorde att GEAB tvingades köpa från börsen till ett pris som låg över priset de tog ut av tillsvidarekunderna. Gotlands kommun får 15 miljoner kronor i utdelning och Vattenfall får 46 miljoner.