Beslut om digital-tv i vår

De analoga tv-näten kan i vissa delar av landet komma att stängas före 1 oktober 2007, slutdatumet som riksdagen kommer att besluta om i vår. - Det kan bli Stockholm, det kan bli Gotland eller en kommun i Norrland som blir först, det sa idag kulturminister Marita Ulvskog.
Det blir upp till en ny kommission att bestämma vilka delar av landet som blir av med de analoga tv-näten först och vid vilken tidpunkt. Kommissionen får också till uppgift att se till att hushållen får all nödvändig information så att övergången blir så smidig som möjligt. I den proposition om digital-tv som Marita Ulvskog överlämnade till riksdagen på torsdagen finns det ingen ekonomisk morot för hushållen som funderar på att gå över till den nya tekniken. Ingen subvention av boxar och heller ingen reducerad tv-avgift som digital-tv-utredningen föreslog för ett par år sedan. - Moroten blir att hushållen kan ta emot minst åtta kanaler med bland annat hela public service-utbudet och TV 4 utan några krångliga abonnemang eller programkort, säger Ulvskog. Exakt vad notan slutar på för hushållen är det ingen som vet. Priserna på digitalboxar sjunker, men de närmaste åren kommer det att krävas en box för varje tv om man inte vill ha besväret att koppla ut apparaten varje gång det är dags att resa till sommarstugan. När det digitala marknätet är fullt utbyggt kommer det att nå 98-99 procent av landets hushåll. Resten kommer att få tillgång till digital-tv via satellit.