Gotland Ring försenad i en månad

Arbetet med den stora motorbanan Gotland Ring i kalkbrottet vid Storungs i Lärbro har försenats med cirka en månad på grund av den förhållandevis stränga vintern.
Men den här veckan har arbetet kommit igång med bland annat mark- och schaktningsarbeten längs den sex kilomter långa banan som har en höjdskillnad på 30 meter. Investeringskostnaden ligger på cirka 40 miljoner sett över en treårsperiod. Trots förseningen blir det som planerat invigning i slutet av juli.