Hyr ut fartyg mot tredubbel betalning

Seko Sjöfolk är tveksamt till uthyrningen av svenska fartyg till brittiska och amerikanska försvaret - både före och under ett krig.
Enligt Sjöbefälsförbundet har sju eller åtta svenska fartyg hyrts ut och rederierna har fått mycket bra betalt - ungefär tre gånger så mycket som den "normala" hyran. Ett av de fartygen var Gotlandsbolagets lastfartyg m/s Gute. Sjöbefälsförbundet har frågat samtliga riksdagspartier om rederierna bör lägga etiska aspekter på transporterna. Här svarar vänsterparetiet, miljöpartiet och kristdemokraterna "ja". Folkpartiet är något mer försiktiga i sitt svar och moderaterna anser att det är upp till företagen att själva ta ställning. Socialdemokraterna valde att inte svara på frågan. Seko själva har valt att ligga lågt men uttalat en tveksamhet till transporterna. Idag hålls en demonstration i Visby hamn mot att rederiets fartyg fraktat krigsmateriel.