Kommunen bryter mot EU-reglerna

Gotlands kommun bryter mot EU-reglerna när man i ett beslut i fullmäktige sagt att skolor och vårdinrättningar bara ska handla svenskt kött.
Danska slakteriförbundet har nu klagat. Inköpschef Dan Ingmansson vid Gotlands kommun konstaterar att kommunen inte får kräva enbart svenskt kött till barn och sjuka. EU värnar om fri handel, och då får man inte säga att ett land ska prioriteras framför ett annat. Kravet på svenskt kött i kommunen kom i fullmäktige hösten 2000 när mycket handlade om galnakosjukan, och många kände sej oroliga för kvaliten på utländskt kött. Politkerna har alltså bestämt en sak som går på tvärs mot EU reglerna.