Granne sätter stopp för uteförskola

Det blir ingen ytterligare uteförskola på norr i Visby. Det är en granne som sätter stopp för verksamheten.
Redan idag finns en uteförskola på Stjärngatan och tanken var att den som planerats på Tellusgatan skulle bli en filial med plats för cirka 20 barn. Men en granne anser att barnen och trafiken kring förskolan kommer att bli för störande och Byggnadsnämnden går på samma linje. Beslutet att stoppa uteförskolan kommer att överklagas.