Kommunens ljudmätningar måste göras om i hamnen

Nu måste kommunen göra nya mätningar av ljudet från verksamheten i hamnen. Anledningen är att en privatperson som bor ovanför Visby hamn störs sommartid av musiken från Axels tivoli.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avslagit klagomålen från den boende ovanför hamnen eftersom ljudet mätts och då legat under gränsen för bullerstörningar. Fastighetsägaren har överklagat och hävdar att det finns brister i kommunens ljudmätningar.