Kvinnojouren på Gotland engagerar fler frivilliga

Kvinnojouren på Gotland engagerar fler frivilliga. I maj kommer två personer till att hjälpa till med telefonjouren som håller öppet på torsdagskvällar.
Det innebär att det nu är 14 personer som delar på jouren. Just nu utbildas också fler. Kvinnojouren hoppas därför att kunna utöka tiderna för telefonjouren till hösten. Men problemet är att all verksamhet är ideell och då kan ingen förväntas arbeta gratis under dagtid.