Boende i Klintehamn överklagar vindkraftsbeslut

En boende i Klintehamn överklagar till länsstyrelsen byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan och områdesbestämmelser för vindkraft på Klinte Odvalds och Värsände.
Den boende tycker att vindkraftverken kommer att stå för nära bebyggelse och att området har högt naturvärde. Men de tycker också att handläggningen av ärendet varit felaktigt. Kommunstyrelsen sa i somras ja till att sex vindkraftverk ska få byggas vid Odvalds i Klinte.