Fällningen av träd runt ringmuren väcker protester

Fällningen av träd runt ringmuren har väckt protester. Länsstyrelsen går nu ut och förklarar att trädfällningen är en del av kommunens markvård.
Att markvården består av både röjning, gallring och städning av området kring ringmuren. Syftet är att vårda områdets höga värden, skriver länsstyrelsen, samtidigt som det är viktigt att området fungerar både som strövområde och fornlämning.