Stort intresse vid LRF:s distriktsstämma

140 ombud samlades idag till LRF:s distriktsstämma i Hemse.
Mötet inleddes av ordföranden Peter Ohlsson som gladdes åt att många yngre personer sökt sig till yrket men oroades samtidigt över att EU:s förslag till avregleringen ses som ett hot mot den gotländska jordbruksnäringen. Rone utsågs till årert lokalavdelning. LRF:s ungdomspris tilldelades landshövding Lillemor Arvidsson.