Sjöräddningssällskapet får inte låna båtar

Sjöräddningssällskapet får inte längre låna den båt som sällskapet har placerad på Fårö.
Det är sammanlagt tio försvarsbåtar som sjöräddningssällskapet hittills lånat för att använda vid sjöräddning och som nu måste lämnas tillbaka. Därmed försvinner ungefär en tiondel av Sjöräddningssällskapets flotta. Stridsbåtarna, som är tillverkade på 90-talet, lånades ut eftersom Försvarsmakten inte hade användning för dem. I gengäld har Sjöräddningssällskapet ansvarat för underhåll av båtarna. Jante Nordberg, befälhavare på sjöräddningsfartyget vid Lauter på Fårö, är förvånad över uppgifterna. Han tror inte att sista orden ännu är sagt nåär det gäller de båtar sjöräddningssällskapet lånat av försvaret. Räddningsbåten på Fårö har nio mans besättning och hade förra året omkring tio sjöräddningsuppdrag.