Fiskarna får mindre pengar för fångsten

De gotländska yrkesfiskarna fick betydligt mer fångst 2002 än året innan - men de fick ändå mindre pengar för fångsten. 15,5 miljoner mot 17,6 året innan.
Det är för att fångsten av den värdefulla torsken gick ner kraftigt som värdet av den fångade fisken sjönk. Den totala fångsten ökade med 45 procent till 3,8 ton och det var skarpsill och strömming som stod för den ökningen. Torskfisket minskade med 40 procent.