11 motioner på socialdemokraternas årsmöte

11 motioner ska socialdemokraterna behandla när de håller årsmöte i början av april. Det handlar om så vitt skilda saker som att ett kommunalråd ska ragga företag till Gotland till att alla lågstadieelever ska få obligatorisk simundervisning.
Bingeby socialdemokratiska förening är oroliga för arbetslösheten på gotland och vill att ett av kommunalråden enbart ska arbeta med näringspolitiska frågor som genom aktivt raggande ska få företag till ön. Kommunala arbeten skall göras på gotland och inte i t.ex Sala eller Skåne menar motionärerna. Hampan kan ge arbetstillfällen, det tror i varje fall Bengt Blomberg som vill att socialdemokraterna ska arbeta för att ta fram en handlingplan där det framgår hur industrihampan kan användas. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur denna fiber och oljerika hampa kan användas, skriver han. Men han får inget stöd av den egna partistyrelsen, som menar att det knappast kan vara en uppgift för socialdemokraterna på Gotland att arbeta fram en handlingsplan för hur hampan ska odlas på ön. Barnomsorg på obekväm arbetstid, obligatorisk simundervisning för alla lågstadiebarn och att ingen som sitter i valberedningar väljs till andra uppdrag i partiet är andra motioner som ska behandlas på socialdemokraternas årsmöte i april. Socialdemokraternas årsmöte hålls den 6 april.