Flera skolor hotas av nedläggning på Gotland

Det är inte bara Hörsne skola som hotas av nedläggning.
Även Hablingbo, Barlingbo, Träkumla, Östergarn och Vänge är de skolor som barn- och utbildningsnämnden nu har att ta ställning till om de ska finnas kvar. Förvaltningen väntas nu få i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur man kan spara pengar genom att minska antalet skolor inom dessa områden.