Rörelse inom Svenska kyrkan växer sig större

En förnyelserörelse inom Svenska kyrkan växer sig allt större. Den heter Oas-rörelsen och i april hålls möten på Gotland, dit knappt 30 personer anmält sig.
- Det är en karismatisk andlig rörelse med mycket fri bön och tungotal, säger Jacob Tronet, stiftsadjunkt i Visby stift. Oas-rörelsen har inga medlemmar, men ett stort och växande antal sympatisörer. Den är organiserad som en stiftelse, där styrelsen är ledningsgrupp för hela rörelsen. Vid ett möte i Värnamo i somras deltog 4000 människor. På mötena som tidigare hållits på Gotland har ungeför 30 personer deltagit.