Kommunen bryter mot skollagen

Gotlands kommun bryter mot skollagen eftersom kommunen inte kan erbjuda förskola till alla som vill ha plats i Visby.
Det är framförallt i området Lyckåker och Tjelvar som kommunen inte kan erbjuda plats till dom som behöver. För att klara situationen vill Barn- och utbildningsförvaltningen bygga ut förskolorna Myran i södra Visby och Klubbsvampen på öster. Utbyggnaden beräknas kosta sju miljoner kronor.