Länsstyrelsen får godkänt i revision

Länsstyrelsen på Gotland får godkänt av Riksrevisionsverket.
I sin revisionsberättelse skriver verket att granskningen visar att länsstyrelsens verksamhet bedrivs effektivt och författningsenligt och att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.