Forskare vill undersöka bildstenar

Höggs de gotländska bildstenarna i en stenhuggarverkstad och var det flera huggare på varje sten? Det är frågor som en grupp forskare vill ta reda på och söker nu pengar för att kunna scanna och undersöka gotländska bildstenar.

Forskarna söker nu medel ur Riksbankens jubileumsfond för infrastrukturella medel för att, under tre, år få scanna och undersöka gotländska bildstenar.

Gruppen leds av Laila Kitzler Åhfeldt, fil doktor i laborativ arkeologi vid stockholms universiet, som tagit fram en ny metod för att undersöka runstenar.

- Hon har arbetat på Gotland och prov på en bildsten i Bro har visat att även kalksten går att scanna, berättar arkeologen Per Widerström som ingår i gruppen.

Man hoppas också på att kunna urskilja små rispningar som ger en ny dimension till bildstenarnas mönster.