Kammarrätten

Prövar inte Munkkällarens avslag

Kammarrätten prövar inte om det var rätt att avslå ansökan från restaurang Munkkällaren i Visby om att servera alkohol senare på natten.

Kammarrätten ser bara över domar med principiellt viktigt beslut som kan bli vägledande, om domen var fel eller när det finns andra särskilda skäl att ta upp ett fall. Men det anser kammarrätten inte gäller Munkkällaren.

De senaste turerna runt öppettiderna började i fjol när länsrätten gav restaurangen rätt, eftersom kommunen inte låtit Munkkällaren ge sin syn på saken före beslutet att inte förlänga serveringstiden.

När frågan prövades igen sa miljö- och hälsoskyddsnämnden ja till senare alkoholservering. Men kommunstyrelsen sa nej igen, och restaurangen överklagade återigen.

Och den gången konstaterade länsrätten att det inte är motiverat att tillåta alkoholservering fram till klockan tre på natten istället för klockan två. Det skulle riskera ordning, nykterhet och människors hälsa, ansåg länsrätten - och den domen tänker kammarrätten alltså inte pröva.