Ny säkerhetsövning på snabbfärjan

Det kommer att bli ännu en säkerhetsövning på Destination Gotlands nya snabbfärjan m/s Visby. Vid den förra övningen godkändes inte organisationen ombord av Sjöfartsinspektionen.
Den nya övningen ska genomföras med ett mindre antal statister på onsdag. Enligt Sjöfartsinspektionen blir det fler anställda på snabbfärjan än de cirka 30 som rederiet hade planerat från början. Men det är ännu inte klart exakt hur många det blir. Sjöfacken har krävt betydligt fler anställda ombord för att klara en nödsituation. Efter den förra övningen uppsköts den första ordinarie turen, men Sjöfartsverket tror att den nya färjan kommer att kunna sättas in i trafiken på fredag.