Otidsenliga lektionssalar i Visbyskola

Barn- och utbildningsnämnden vill göra något åt de gamla NO-salarna i Södervärnsskolan.
Salarna är otidsenliga och har inte byggts om sen 1967. Numera har skolsalarna dessutom dömts ut. Lokalerna och utrustningen klarar inte längre de krav som ställs på säkerhet. Att åtgärda lokalerna kostar kommunen en halv miljon kronor.