Vindkraftpark överklagas till regeringen

Tre privatpersoner överklagar nu frågan om en vindkraftpark vid Stjups i Hablingbo till miljödepartementet.

De tre fastighetsägarna har tidigare överklagat kommunens detaljplan, men det överklagandet avslog länsstyrelsen.

Enligt de klagande ligger den aktuella parken utanför det område som tas upp i översiktsplanen ”Vindkraft på södra Gotland”.