Svenska Spel

Ingen kommentar om kulturutspel

Svenska Spels tillförordnade vd. Anders Hägg väljer att inte kommentera det kulturpolitiska utspel som sex moderater gjort i tidningen Dagens Nyheter.

De sex moderaterna föreslog de bland annat att det svenska spelmonopolen ska luckras upp och att flera aktörer ska bjudas in på spelmarknaden. 
Genom att betala en licensavgift skulle de kunna vara med och bekosta inte bara idrott utan även kultur.

Anders Hägg säger till Radio Gotland att det inte är hans eller Svenska Spels roll att uttala sig i politiska frågor. Han säger också att han ser fram emot resultatet av den spelutredning som pågår.