Spelförslag får stöd av (m) på ön

I måndagens Dagens Nyheter föreslår sex moderater nya idéer för en borgerlig kulturpolitk. Avdragsgill sponsring av kultur för företag och en uppluckring av spelmonopolet där olika spelbolag betalar en licensavgift som kan användas till kultur är två av förslagen.

Helt enligt moderat politik tycker Inger Harlevi (m), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som gillar förslagen och menar att kultur likaväl som idrott kan få mer pengar på dessa sätt.