vårdstrejken

Tjugotal operationer inställda

Ingen patient ska förlora sin köplats på grund av att operationen skjuts upp. Operationerna skjuts på framtiden tills strejken är över, säger Sune Handell som är verksamhetschef för operationer vid Visby lasarett.

De personer som fått sina operationer inställda på grund av vårdstrejken riskerar att få vänta längre än vårdgarantins tre månader på operation.

Ett tjugotal operationer är inställda under första veckan.  För att lösa problemet med de långa väntetiderna försöker Visby lasarett nu att boka in dem på andra vårdinrättningar i landet, där operationssjuksköterskorna inte strejkar.

Akuta operationer utförs precis som vanligt och påverkas inte av vårdstrejken, men för andra operationspatienter kan strejken innebära längre väntetid.