Medborgarförslag

Vill att vägen skall heta Lindvägen

Ändra tillbaka namnet Lindevägen till Lindvägen. Det föreslår en Visbybo i ett medborgarförslag till kommunen.

Hon påpekar att vägen i Visby fått sitt namn för att den kantades av lindar och att det inte har med socknen Linde att göra.