Medborgarförslag

Vill anlägga en park på Öster i Visby

Anlägg en park på Öster i Visby. Det föreslår en Visbybo i ett medborgarförslag till kommunen.

Parken skulle kunna ligga där trädgården vid vårdcentralen ligger idag, enligt förslaget.

Annars skulle kommunen kunna flytta Gutavallen och lägga parken där i stället.