Får inte hämta grus på exercisplats

Roma grus får inte tillstånd att ha en grustäkt vid Hägvalds i Vallstena.

Länsstyrelsen säger nej till företagets ansökan eftersom den planerade täkten ligger på Vallstenarum, en exercisplats för Gotalnds nationalbeväring 1813-1886 och det är en av de få bevarade exercisplatserna på ön.

Dessutom finns flera förhistoriska gravfält på platsen.

Det finns inga registrerade fornlämningar i området, men det beror troligen på att där varit både åker och exercisplats.

Fornlämningarna är av en sådan betydelse att det inte är lämpligt att ha grustäkt där, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.