Öspelen 2013 troligen till Bermuda

Nu finns det bara en kandidat kvar som vill arrangera Öspelen 2013, Bermudaöarna, som ligger 90 mil utanför USA:s östra kust.

Det var redan klart att Öspelen 2013 ska hållas i Nordamerika och efter att Prince Edward Island dragit tillbaka sin ansökan återstår bara Bermuda som arrangör. Det formella beslutet ska tas av Internationella öspelsorganisationen.

Öspelen arrangeras vartannat år och är en slags mini-OS för öar runt om i världen.

2009 arrangeras Öspelen på Åland och 2011 på Isle of Wight.

1999 hölls spelen på Gotland.