Längre tid för dagisbarn

Små barn tillbringar allt längre tid på dagis! Genomsnittet på Gotland ligger runt trettio timmar per veckan, men det finns barn som tillbringar upp till femtio timmar i veckan på daghem.
En av anledningarna kan vara införandet av maxtaxan i fjol. Andra anledningar är att fler föräldrar jobbar heltid och att fler är ensamstående som inte har möjlighet att turas om att hämta barnen. I Visby är vistelsetiden något högre än på landsbygden. En anledning till det kan vara att restiden blir längre för föräldrar på landsbygden. På daghemmet Linden i Visby har man inte märkt att barnen är längre tid på daghem till följd av maxtaxan. Men föräldrarna är inte lika stressade som tidigare, säger förskolläraren Helen Nilsson.