Satsning på friskvård för skolpersonal

Nu ska personal inom skola och barnomsorg på Gotland bli friskare. Barn- och utbildningsnämnden vill minska kostnaderna genom friskvård.
En undersökning inom barn- och utbildningsförvaltningen visar att 180 av de 2 100 anställda inom skola och barnomsorg är föremål för rehabiliteringsutredningar. Dessutom har ett 30-tal personer samarbetsproblem eller andra svårigheter att göra sina jobb. Det här är dyrt för kommunen och barn- och utbildningsnämnden tänker satsa på friskvård, rökavvänjning och föreläsningar om utbrändhet och drogfrågor - för att minska sjukfrånvaron och problem på jobbet.